Czy można skutecznie walczyć ze zniechęceniem do nauki języka angielskiego?

Nauka języka angielskiego jest kompleksowym procesem, który składa się z różnych etapów oraz istotnych aspektów. Niestety dość dużym problemem podczas uczenia się języka angielskiego jest odczuwanie znięchęcenia i poczucia braku robienia kolejnych postępów pomimo szczerych chęci, starań i nauku. Jest to tak zwana faza ?plateau?, w ramach której osoba ucząca się języka traci motywację i radość z nauki. Efektem tego jest odpuszczenie sobie dalszego uczenia się i stwierdzenie, że nauka nie ma sensu ze względu na brak posiadanego talentu. Na szczęście z takim zniechęceniem można skutecznie walczyć.

Bardzo istotną sprawą jest odpowiednie planowanie nauki oraz zapisywanie osiągniętych postępów w walce o opanowanie języka angielskiego. Wszystkie działania z zakresu nauki należy odnotowywać w kalendarzu. Pozwoli to na dokładne policzenie czasu, który został przeznaczony na naukę. Zadowalające rezultaty można osiągać ucząc się już zaledwie 15-20 minut dziennie poprzez różne formy kontaktu z językiem angielskim. W przeciwnym wypadku pojawi się problem pogłębiającego zniechęcenia i uczucia wypalenia.

Zaangażowanie w walce rutyną

Nauka może być ciekawa, przynosić odpowiednie efekty i nie powodować zniechęcenia, jednak istotną sprawą jest jej wzbogacenie o różnorodne metody nauczania i materiały dydaktyczne. Można przykładowo naprzemiennie słuchać różnych wypowiedzi, powtarzać zdania na głos, oglądać angielskie filmy i seriale albo korzystać z nowoczesnych aplikacji do nauki angielskiego słownictwa oraz gramatyki. Dobrą wiadomością jest duża różnorodność nowoczesnych i klasycznych metod nauki, które można dowolnie łączyć ze sobą. Takie kombinacjje sprawią, że nauka stanie się o wiele bardziej urozmaicona i nie będzie prowadziła do uczucia wypalenia i zniechęcenia. Najgorszym wrogiem nauki prowadzącym do znudzenia się jest rutynowe powtarzanie takich samych czynności.

Oczywiście pozytywnych efektów nauki języka angielskiego nie da się uzyskać bez samodyscypliny oraz chęci do podjęcia działania. Bardzo dobrą opcją jest dokładne planowanie nauki oraz zapewnianie sobie nagród w miarę osiągania kolejnych postępów. Takie postępowanie zwiększa motywację do dalszej pracy. Kolejną ważną sprawą jest przełamanie strachu i częste mówienie w języku angielskim. Nic w tym dziwnego, ponieważ komunikacja słowna odgrywa bardzo ważną rolę w językach obcych, w tym również w angielskim. Dzięki mowie można opanować nie tylko umiejętności werbalne, ale oprócz tego można poznać nowe słownictwo oraz różne istotne zasady obowiązujące w języku angielskim. Popełnianie błędów jest sprawą naturalną i nie należy się nimi przejmować. W miarę postępów w nauce, można samemu zauważyć, że błędy są skutecznie eliminowane.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Każdego dnia, proces uczenia się nie powinien rozpoczynać się od nowych zagadnień i materiałów tylko od powtórzenia już opanowanych umiejętności. W nauce angielskiego bardzo ważna jest zasada 5-10-5, która obejmuje 5 minut powtórki z ostatnich lekcji, 10 minut nauki nowych zagadnień i umiejętności oraz końcowych 5 minut powtórki na zakończenie sesji. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre nawet dla zajętych ludzi, którzy nie powinni mieć problemu z wygospodarowaniem 20 minut czasu każdego dnia.

Naukę języka angielskiego można postrzegać z różnych perspektyw. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie tego co przyjemne i pożyteczne. Angielskiego można więc uczyć się czytając różne artykuły, oglądając filmy na YouTube czy też słuchając angielskiej muzyki. W ten sposób można poszerzać własne zainteresowania oraz poprawiać swoje umiejętności językowe bez utraty motywacji do dalszej, skutecznej pracy.

Sprawdź także jak sprawdzać postępy w nauce języka angielskiego.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *